top of page

甘珠精舍

甘珠精舍沿革暨重光紀念

第五世甘珠爾瓦•呼圖克圖,民國三年降誕青海安多藏區,生而異稟,靈慧洞然,垂髫之年,受證冊封,旋於廣慧寺學經,總角之齡,復往內蒙古五當召廣覺寺受業。民國二十二年,由九世班禪授比丘具戒,併獲賜道倫巴佛法學位。民國三十八年,內戰紛起,佛爺輾轉來臺,蒙臺灣省政府禮待,安居北投普濟寺,從此常駐寶島,應時弘法,受邀與慈航、律航諸師環島布教,暢演如來正法。民國四十六年,章嘉大師圓寂,佛爺受擁戴舉薦,榮膺中國佛教會理事長,然佛爺修持精嚴,不慕名聞,志在潛修,後遂辭去職務,隨緣弘化。佛爺常走訪海外,宣講法要,開壇灌頂,尤受香港僧俗擁護。

民國五十年代,香港緇素弟子募款集資,闢精舍現址,供師作潛修弘法之所,佛爺乃遷居新店甘珠精舍,轉正法輪;時有國府政要,郭寄嶠、王兆槐、容有略、程克祥等諸公,執弟子禮,親近承侍。佛爺學究二諦,融通顯密,化身古今,闡教中外,然慨世事無常,眾生福薄,民國六十七年仲夏,佛爺化緣畢盡,無疾而終,安詳示寂於甘珠精舍,享壽六十有五。時教界諸山長老,各界賢達,組織治喪委員會,追思讚頌於臺北善導寺,舉火荼毘於北投法雨寺,歷五日之火蓮,成不壞之金剛,驚動教界,歎未曾有。佛爺金剛不壞肉身舍利,由楊教授英風居士、朱銘雕塑大師,恭塑佛爺銅像,裝藏舍利於其中,安奉精舍,供人瞻禮,同時甘珠精舍產權由具榮民身分之佛爺胞弟貢楚格策登繼承,及至離世,經佛爺在家弟子默默守護四十餘載後,依法由財團法人榮民榮眷基金會接管持有。

壬寅年間,國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬上將軍,見故居年久失修,決志力保甘珠精舍,遂發心奔走,募集資金,整飾寶剎,以紀念佛爺普潤慈雨之偉業功勳。自該年桂月始,至當年臘月止,歷時四月,圓滿竣工,落成啟用。是以,紀誌甘珠爾瓦弘化寰宇之惠澤,念詠圓通善慧金剛不壞之超絕。懇禱,梵宇增輝,法筵德廣,佛陀教法恩光永續,廣澤遍照南瞻部洲。

參觀時間

每日上午10點-12點、下午2點-5點

若有任何問題敬請聯繫本會王蕾雅秘書

電話:02-27474823 分機15

bottom of page